فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

روزانه نویسی در نوروز

روزانه نویسی در نوروز | تعداد صفحات: 54 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1401 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالاتی برای تخلیه ذهنی brain dump

سوالاتی برای تخلیه ذهنی brain dump | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1401 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ژورنالینگ برای شروع دوباره

ژورنالینگ برای شروع دوباره | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1401 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب زندان ثمربخشی - بشری صدقی شامیر

کتاب زندان ثمربخشی - بشری صدقی شامیر | تعداد صفحات: 45 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1401 | محل انتشار: آمل | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سفارش تبلیغات در شاپرفا